Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

paniprezess
2053 bc30 500
Reposted frompoleszka poleszka viajdeg jdeg
paniprezess
Głębia emocjonalna powoduje, że masz ambiwalentny stosunek do rzeczywistości, coś lubisz i nie lubisz, kochasz kogoś i nienawidzisz jednocześnie, pragniesz czegoś i jednocześnie się boisz.
— Danuta Golec
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viajdeg jdeg
paniprezess
Jeżeli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj.
— Charles Bukowski
Reposted fromwhatu whatu viajdeg jdeg
paniprezess
- A więc uważajmy na psychopatów - są bardzo niebezpieczni. Urokliwi, makiawelistyczni, potrafią być niezwykle silni, panują nad swoimi emocjami, a są bardzo rzadko rozpoznawani jako psychopaci.
- Jakieś znaki rozpoznawcze?
- Psychopata jest skoncentrowany na sobie. Psychopata nie ma empatii. Manipuluje ludźmi dla swojego dobra. Zajmuje się tylko sobą. Bardzo inteligentni - przecież światem rządzą psychopaci.To, co w tych związkach uderza, to brak empatii. Kompletny brak zainteresowania uczuciami partnerki. Psychopaci potrafią grać empatycznych tak długo, jak im zależy.
— Lew-Starowicz "O zazdrości"
Reposted fromdzwoneczek dzwoneczek viajdeg jdeg
paniprezess
0648 3edf
Reposted frommiischa miischa viajdeg jdeg
paniprezess
Zrób mi coś nie tak
Nie wiem co się stało
Skrzywdź mnie jakoś
Serce mi zobojętniało
— Alicja Kochmańska
Reposted fromvaporous vaporous viajdeg jdeg
paniprezess
8130 8641
Reposted fromcalifornia-love california-love viajdeg jdeg
paniprezess
4604 c02a
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy viajdeg jdeg
paniprezess
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viajdeg jdeg
paniprezess
Jeśli człowiek nie ryzykuje, to nic w jego życiu się nie zmienia.
— Alexandra Bracken
Reposted frommefir mefir viajdeg jdeg
paniprezess
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty
— H.Murakami
Reposted fromrazemosobno razemosobno viajdeg jdeg
paniprezess
0990 90e9 500
Jarosław Borszewicz, „Mroki”
Reposted fromwynne wynne viajdeg jdeg
paniprezess
Nie wydawaj duszy swej smutkowi ani nie dręcz siebie myślami. 
— (Syr 30,21)
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viajdeg jdeg
paniprezess
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viajdeg jdeg
paniprezess
Ludzi coraz więcej, a człowieka coraz mniej...
— Edward Stachura
Reposted fromglamorous glamorous viajdeg jdeg
paniprezess
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viajdeg jdeg
5179 14e9
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viajdeg jdeg
paniprezess
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
— Haruki Murakami – Zniknięcie słonia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viajdeg jdeg
paniprezess
Co robić by nie tracić czasu?
— A.Camus "Dżuma"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajdeg jdeg
paniprezess
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

Reposted fromwiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz viajdeg jdeg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl